Menu Close

Αναρτήσεις

Τί θα ψηφίσω αν δέν εγκρίνω κανένα κόμμα

Φαίνεται να επικρατεί η ιδέα της χαμένης ψήφου, κι αυτό γιατί η ισχύουσα νομοθεσία το καθιστά αδύνατο ή σχεδόν αδύνατο να εκλεγεί κάποιος ανεξάρτητος στην Βουλή. Δηλαδή, άν ψηφίσω κάποιον ανεξάρτητο, δέν θα εκλεγεί και επομένως χάνεται η ψήφος μου. Οπότε, καταλήγει κάποιος σε μιαν από τις επιλογές:

 • σταυρό σε συγκεκριμένο υποψήφιο (σε ψηφοδέλτιο κόμματος)

 • ολιγότερον απεχθές κόμμα

Εάν η μόνη επιδίωξη της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η ανάδειξη κάποιου υποψηφίου στην Βουλή, η πιό πάνω σκέψη είναι ορθή. Εάν, όμως, τίθενται επιπρόσθετοι στόχοι υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

 • αποχή, λευκό, άκυρο

Οι περισσότεροι που αποφασίζουν αποχή πιστεύουν ότι αντιτίθενται στο σύστημα ή ομολογούν αδιαφορία. Η αποχή όμως, μειώνει τον αριθμό των ψήφων και επομένως: αυξάνει τα ποσοστά ΌΛΩΝ των υποψηφίων.

Το λευκό καταμετρείται μέν και μπορεί να δείξει πόσοι ενσυνείδητα απαξιούν όλους τους υποψηφίους, ακόμη και ως ποσοστό επί του συνόλου των ψηφισάντων ΑΛΛά δέν καταμετρούνται ως έγκυροι ψήφοι, οπότε – όπως και οι αποχές – αυξάνει πλασματικά τα ποσοστά όλων των υποψηφίων.

Το άκυρο καταμετρείται επίσης και έχει το ίδιο μειονέκτημα όπως και το λευκό. Επιπρόσθετα, το μόνο που “επιτυγχάνει” είναι να καταδείξει το ποσοστό των ψηφισάντων που …δέν κατάφεραν να ψηφίσουν!

Γιατί αποχές/λευκά/άκυρα αυξάνουν τα ποσοστά ΟΛΩΝ

Έστω ότι σε μιαν επαρχία έχουμε 1500 ψηφοφόρους και ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν όπως πιο κάτω

 

Οι δυό έγχρωμες στήλες δεξιά δείχνουν πώς θα διαφοροποιούνταν τα αποτελέσματα άν περισσότεροι ψήφιζαν κάποιους ανεξάρτητους παρά λευκό/άκυρο/αποχή.

 1. Η ισχύουσα νομοθεσία ευνοεί την διατήρηση ξεχωριστών κομμάτων, ακόμα κι αν είναι μικρά. ΤΙΜΩΡΕΙ την συνεργασία αυξάνοντας το ποσοστό για την δεύτερη κατανομή από 3,6% σε 10% για συνεργασία 2 κομμάτων και σε 20% για συνεργασία 3 ή περισσοτέρων κομμάτων.

  1. Η αποχή ΒΟΛΕΥΕΙ όλα τα κόμματα γιατί αυξάνει ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ τα ποσοστά τους.

  2. Βολεύει περισσότερο τα ΜΙΚΡά κόμματα γιατί γίνεται πιό εύκολο να ξεπεράσουν το 3,6% για να μπουν στην δεύτερη κατανομή όπου παίρνουν τις πιό πολλές τους έδρες. Κοιτάξετε τί γίνεται με το κόμμα Ε στον πίνακα.

 2. Με την ισχύουσα νομοθεσία, η δεύτερη κατανομή γίvεται μεταξύ τωv “αυτoτελώv κoμμάτωv ή συvασπισμώv κoμμάτωv”. Άρα, έστω και συνασπισμός ανεξαρτήτων – παρόλον ότι επιτρέπεται να γίνει – δέν μπορεί να λάβει μέρος.

 3. Άν στην υποθετική επαρχία αντιστοιχούν 5 έδρες, με 1500 ψηφοφόρους το εκλογικό μέτρο δέν είναι 1500/10 αλλά (αριθμός εγκύρων)/10.
  Δηλαδή
  1000/10 = 100 που αντιστοιχεί σε 10% επί των εγκύρων.

  • Στην “κίτρινη περίπτωση” 1150/10 = 115 που αντιστοιχεί πάλι σε 10%

  • Στην “ρόζ περίπτωση” 1500/10 = 150 που αντιστοιχεί πάλι σε 10%

  • Αυτό δείχνει ότι, κατά κάποιον τρόπο, ευνοούνται και οι ανεξάρτητοι με τες αποχές, δεδομένου ότι έχουν 100 (σε αυτήν την περίπτωση) σίγουρους ψήφους, το 10% της επαρχίας!

 1. Το πιό σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι όσον πιό πολλοί ψηφίσουν κάποιο/α ανεξάρτητο τόσον πιό πολύ μειώνονται τα ποσοστά ΌΛΩΝ των υπολοίπων και μάλιστα ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που εξασφαλίζουν.

  Όμως, όσοι κι αν είναι οι ψήφοι, οι βουλευτικές έδρες θα πληρωθούν. Η ψήφος στους ανεξάρτητους “τιμωρεί” όλα τα κόμματα γιατί παίρνουν μειωμένα ποσοστά. Το Α δέν θα μπορεί να λέει ότι πήρε 40% αλλά μόνο 35% ή και 27%, αναλόγως της περίπτωσης (“κίτρινης ή ροζ”).

Ίσως τιμωρήσει περισσότερο τα μικρότερα κόμματα και να τα στείλει εκτός Βουλής. Πχ, άν το αποτέλεσμα του Ε αντανακλά και τα παγκύπρια αποτελέσματα, με 4% δέν παίρνει έδρα στην πρώτη κατανομή από την εν λόγω επαρχία αλλά περνά στην δεύτερη με καλές πιθανότητες. Με 3,5% ή 2,7% όμως δέν περνά στην δεύτερη κατανομή και τίθεται εκτός Βουλής εκτός κι αν – μάλλον εκ θαύματος – καταφέρει να ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο σε άλλην επαρχία.

Συμπερασματικά, ΜΟΝΟΝ έγκυροι ψήφοι μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα ακόμα και με τον ισχύοντα εξωφρενικό νόμο. Ιδιαίτερα, ψήφο σε ανεξάρτητο μάλλον δέν θα τον εκλέξει αλλά θα μειώσει τα επίσημα ποσοστά όλων των άλλων.

Κάποιος που θα αποφασίσει να υποβάλει ανεξάρτητην υποψηφιότητα θα ρισκάρει το παράβολο των €500,= για να μπορέσει να έχει κάποιαν μικρήν πιθανότητα να απευθυνθεί δημόσια από κάποιο ΜΜΕ και να πεί τις απόψεις του. Εάν συγκεντρώσει το 1/3 του εκλογικού μέτρου του επιστρέφεται το παράβολο.

 

Posted in By Cyclamen

1 Comment

 1. Pingback:Ξανά για την έγκυρη και ακομμάτιστη ψήφο - Κυκλάμινο - Cyclamen - Siklâmen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *